Category: Usługi

Poczta Głosowa

Poczta Głosowa to Twoja automatyczna sekretarka. Standardowo zgłasza się w przypadku, gdy: – Telefon znajduje się poza zasięgiem sieci– Nie odbierasz połączenia– Gdy prowadzisz inną rozmowę (wyklucza się z połączeniami oczekującymi) Jeśli nie możesz lub...